ceterach موناکو لیون لوشامپیونه فرانسه

ceterach: موناکو لیون لوشامپیونه فرانسه

گت بلاگز اخبار اجتماعی اصفهان آب ندارد، فضای سبز یزد با آب شرب آبیاری می شود!

“۵۰ درصد فضای سبز شهر یزد با آب چاه و منابع آبی خام آبیاری و جهت آبیاری ۵۰ درصد دیگر فضای سبز یزد از آب شرب استفاده می‌شود.” 

اصفهان آب ندارد، فضای سبز یزد با آب شرب آبیاری می شود!

اصفهان آب ندارد، فضای سبز یزد با آب شرب آبیاری می شود!

عبارات مهم : آبیاری

“۵۰ درصد فضای سبز شهر یزد با آب چاه و منابع آبی خام آبیاری و جهت آبیاری ۵۰ درصد دیگر فضای سبز یزد از آب شرب استفاده می شود.”

به گزارش ایمنا، با وجود بحران تامین آب شرب در کشور رییس شرکت سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد گفته است ۵۰ درصد فضای سبز این شهر با آب شرب آبیاری می شود!

محمد صفدر پور در خبری که در امروز در پرتال شهرداری یزد انتشار یافته است گفته از سال ۹۵ تلاش کرده ایم تا انشعابات آب شرب مصرفی جهت فضای سبز شهر یزد را کم کردن دهیم و در سال ۹۶ حدود ۲۲ انشعاب آب از بین بردن شده است است.

اصفهان آب ندارد، فضای سبز یزد با آب شرب آبیاری می شود!

با وجود هشدارهای مکرر در خصوص بحران آب، شهرداری این شهر تنها از سال گذشته تلاش کرده آبیاری فضای سبز از آب شهری جدا شود! رییس شرکت سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد تاکید کرده درصدد هستیم تا امسال هم حدود ۴۴ انشعاب آب فضای سبز را از بین بردن کرده و آب غیر آشامیدنی را جایگزین کنیم.

در حالی به گفته صفدرپور ۶ تا ۷ درصد آب شرب شهر یزد به آبیاری فضای سبز تخصیص داده شده است دارد، که تامین آب شرب در استان هایی مانند اصفهان با مسئله رو به رو و آب در شهر اصفهان و شهرهای حومه آن با قطعی مکرر مواجه است.

“۵۰ درصد فضای سبز شهر یزد با آب چاه و منابع آبی خام آبیاری و جهت آبیاری ۵۰ درصد دیگر فضای سبز یزد از آب شرب استفاده می‌شود.” 

بخشی از آب شرب یزد، به وسیله زاینده رود تامین می شود که در سال های گذشته موجب نارضایتی اجتماعی کشاورزانی شده است است که حق آبه دار زاینده رودهستند و بدون کشاورزی امکان تامین معاش جهت آنها وجود ندارد. با این وجود وزارت نیرو تاکید دارد که آب انتقالی به یزد تنها به مصرف شرب این شهر می رسد!

خشکی زاینده رود، به عنوان تنها رودخانه کویر مرکزی ایران، نه تنها موجب زیاد کردن گرد و غبار محلی، خشکی تالاب گاوخونی و عوض کردن اکوسیستم طبیعی در مسیر این رودخانه شده است است بلکه نارضایتی های اجتماعی گسترده ای در استان اصفهان به دنبال داشته است.

صفدرپور گفته از بین بردن کامل انشعابات آب شرب مصرفی جهت فضای سبز شهر یزد به سادگی امکان پذیر نیست.

اصفهان آب ندارد، فضای سبز یزد با آب شرب آبیاری می شود!

واژه های کلیدی: آبیاری | اصفهان | شهرداری | زاینده رود | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog