ceterach موناکو لیون لوشامپیونه فرانسه

ceterach: موناکو لیون لوشامپیونه فرانسه

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی استفاده از میدان های الکتریکی اتمسفر جهت پرواز

محققان دانشگاه بریستول انگلیس دریافتند عنکبوت ها قادرند جهت پرواز در هوا از میدان های الکتریکی اتمسفر بهره بگیرند. 

استفاده از میدان های الکتریکی اتمسفر جهت پرواز

استفاده از میدان های الکتریکی اتمسفر جهت پرواز

عبارات مهم : پرواز

محققان دانشگاه بریستول انگلیس دریافتند عنکبوت ها قادرند جهت پرواز در هوا از میدان های الکتریکی اتمسفر بهره بگیرند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، از مدت ها قبل محققان عنکبوت هایی را شناسایی کردند که به نظر می رسید با استفاده از تارهای خود در جریان های هوا معلق شده است و پرواز می کنند.

اما این نظر دارای نقاط ضعفی هست. جهت مثال تار این عنکبوت ها شبیه به یک باله است و توانایی به دام انداختن جریان هوا را ندارد، از طرفی این عنکبوت ها حتی در روزهای بدون باد نیز قادر به پرواز طولانی هستند.

استفاده از میدان های الکتریکی اتمسفر جهت پرواز

محققان با بررسی زیاد عنوان به این نتیجه رسیدند که عنکبوت ها از میدان های الکتریکی جهت به پرواز درآمدن استفاده می کنند.

این میدان های الکتریکی در اطراف تمام مواد از جمله زمین وجود دارند. محققان جهت آزمایش این نظریه، گونه ای از عنکبوت ها موسوم به عنکبوت های لحاف دوز را در یک محیط آزمایشگاهی به دور از باد و میدان های الکتریکی طبیعی مورد آزمایش قراردادند. جهت این منظور یک میدان الکتریکی مصنوعی با شدت برابر آنچه در اتمسفر یافت می شود، ایجاد کردند.

عنکبوت ها در تصویر العمل به این میدان الکتریکی، روی نوک پاهای خود ایستادند و انتهای بدنشان را به سمت اوج گرفتند. این وضعیتی است که عنکبوت ها در محیط زیست جهت شروع پرواز از آن استفاده می کنند. علاوه بر این موهای کوچک موجود در پاهای عنکبوت نیز در تصویر العمل به میدان به صورت عمودی قرار گرفتند. به اعتقاد محققان عنکبوت ها با استفاده از این موها می توانند وجود میدان الکتریکی را احساس کنند.

محققان دانشگاه بریستول انگلیس دریافتند عنکبوت ها قادرند جهت پرواز در هوا از میدان های الکتریکی اتمسفر بهره بگیرند. 

با زیاد کردن شدت میدان، عنکبوت ها به هوا بلند شدند و با قطع میدان، به روی زمین بازگشتند. این آزمایش نشان داد عنکبوت ها قادرند جهت بلند شدن از سطح زمین، میدان های الکتریکی طبیعی را مورد استفاده قرار دهند و بعد از شروع پرواز می توانند از جریان های هوا و باد جهت حرکت در مسافت های طولانی بهره بگیرند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Current Biology انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: پرواز | آزمایش | محققان | عنکبوت | استفاده | الکتریکی | آزمایشگاه | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog