ceterach موناکو لیون لوشامپیونه فرانسه

ceterach: موناکو لیون لوشامپیونه فرانسه

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی مخمری که قانون جهانی DNA را نقض می‌کند

محققان موسسه “مکس پلانک” و دانشگاه “بث”(Bath) یک نوع مخمر کشف کرده‌اند که “قانون جهانی” DNA را نقض می‌کند. 

مخمری که قانون جهانی DNA را نقض می‌کند

مخمری که قانون جهانی DNA را نقض می کند

عبارات مهم : ترجمه

محققان موسسه “مکس پلانک” و دانشگاه “بث”(Bath) یک نوع مخمر کشف کرده اند که “قانون جهانی” DNA را نقض می کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از گیزمگ، شبیه به سیستم صفر و یک کد باینری که به برنامه کامپیوتری می گویند چکار باید بکند، سلول های زنده نیز از دستورالعمل های کد شده است در DNA جهت ساخت ارگانیسم ها پیروی می کنند.

به مدت طولانی تصور بر این بوده است که هر توالی DNA، هر بار که یک دنباله به وسیله سلول خوانده می شود، هر لحظه یک پروتئین مشابه را ایجاد می کند. ولی محققان در حال حاضر نخستین استثناء این قاعده کلی یا همان قانون جهانی DNA را در گونه ای از مخمر کشف کرده اند که هر بار بین دو خوانش متفاوت گزینش می کند.

مخمری که قانون جهانی DNA را نقض می‌کند

مولکول های DNA از 4 پایه شیمیایی تشکیل شده است اند که با حروف A، C، G و T نوشته می شوند. سلول های موجود زنده، با استفاده از این دستورالعمل ژنتیکی که همان کد یا رمز ژنتیکی هست، جهت ساخت پروتئین های کارگر بدن عمل می کنند.

کد DNA در گروه های متشکل از 3 پایه، به طور جمعی خوانده می شود، که هر کدون(codon) یا رمز ژنتیکی هر لحظه یک اسید آمینه مشخص را ایجاد می کند. جهت مثال، GGA جهت گلیسین رمزگذاری می کند. به این معنی که محققان می توانند DNA را بخوانند و دقیقا مشخص کنند که کدام اسید آمینه و پروتئین از هر دنباله ساخته می شود.

محققان موسسه “مکس پلانک” و دانشگاه “بث”(Bath) یک نوع مخمر کشف کرده‌اند که “قانون جهانی” DNA را نقض می‌کند. 

حداقل تاکنون این طور به نظر می آمد. ولی اکنون محققان موسسه “مکس پلانک” و دانشگاه “بث” یک میکروب را شناسایی کرده اند که قوانین جهانی را نقض می کند و آینده نگری دقیق اینکه چه پروتئینی در هر وقت خاص ایجاد می شود را غیرممکن کرده هست، مهم نیست که تا چه اندازه دقیق کد DNA را بررسی کنید.

این ارگانیسم نقض کننده قوانین، متعلق به یک گروه از گونه های مخمر است که در حال حاضر کمی عجیب به نظر می رسند.

رمز ژنتیکی CTG در انسان و بسیاری دیگر از موجودات زنده به اسید آمینه لوسین(leucine) ترجمه می شود. ولی در این خانواده مخمر، بعضی از اعضا، از دنباله جهت ایجاد سرین(serine) استفاده می کنند، در حالی که دیگران، آلانین(alanine) را از آن خارج می کنند.

مخمری که قانون جهانی DNA را نقض می‌کند

این گونه تفاوت ها بین گونه ها بسیار نادر هست، ولی کاملا غریبه نیستند. جایی که همه چیز واقعا عجیب و غریب می شود این است که در این گونه خاص از مخمر که به اصطلاح خانواده گوسفند سیاه یا نوع مخمر آشنا شده است به عنوان “Ascoidea asiatica”، نامیده می شود، این ارگانیسم از یک کدون دو قرائت متفاوت دارد و ظاهرا به صورت تصادفی گزینش می کند.

“لورنس هورست”، یکی از نویسندگان این مطالعه می گوید: این نخستین بار است که ما چنین شاخصه را در گونه ای می بینیم. ما شگفت زده شده است ایم که حدود 50 درصد از مواقع، این مخمر CTG را به عنوان سرین، و باقی مانده را لوسین ترجمه می کند.

محققان موسسه “مکس پلانک” و دانشگاه “بث”(Bath) یک نوع مخمر کشف کرده‌اند که “قانون جهانی” DNA را نقض می‌کند. 

بنابراین قاعده رمز ژنتیکی که می گوید ترجمه کدون ها قطعی هست، نقض شده است هست. این باعث می شود که این ژنوم منحصر به فرد شود، به این معنی که اگر شما DNA را بشناسید، باز هم نمی توانید دریابید که کدام پروتئین ها حاصل می شوند.

“استفانی مولهاسن” یکی دیگر از محققان می گوید: تعویض سرین با لوسین می تواند پرسشها جدی در یک پروتئین ایجاد کند، آیا که فواید کاملا متفاوتی پیدا می کند. سرین اغلب در سطح پروتئین یافت می شود، در حالی که لوسین محلول است و اغلب در داخل پروتئین یافت می شود.

مخمری که قانون جهانی DNA را نقض می‌کند

این تحقیق در مجله Current Biology انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: ترجمه | قانون | محققان | پروتئین | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog